"and certainly, We shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits, but give glad tidings to as-Sabirin (the patient ones)-(surah al-Baqarah: 155)

Bahaya merokok


Seperti mana yang diketahui bahawa merokok merupakan 1 amalan tidak sihat yang sepatutnya ditinggalkan oleh semua manusia.

Gejala ini semakin membahayakan terutama apabila ianya melibatkan pelajar sekolah dan remaja. Pelajar yang seharusnya menumpukan sepenuh perhatian kepada pelajaran akan tergugat matlamat hidupnya gara-gara rokok. Remaja pula adalah generasi pemangkin kepada negara sepatutnya berusaha untuk bersama-sama membantu kerajaan di dalam memerangi gejala merokok ini agar pada suatu hari kelak candu yang diperkenalkan oleh musuh Islam ini hanya akan menjadi 1 sejarah sahaja.

Di sini kami ingin berkongsi serba sedikit maklumat mengenai rokok yang semakin lama manjadi semakin popular walaupun pihak berwajib telah mengadakan kempen besar-besaran mengenai bahaya merokok ini.

  1. Menurut Syeikh Dr Yusuf al-Qaradawi di dalam kitabnya ‘Halal dan Haram’ menyatakan bahawa rokok adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kegoyahan rumah tangga dan menghabiskan harta ini kerana perokok perlu membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk merokok. Sehingga akan menyebabkan kos yang sepatutnya disalurkan kepada perbelanjaan rumah tangga dan persekolahan anak-anak terjejas kerana mahu membeli rokok. Bahkan kadang kala sanggup melakukan perkara yang dilarang seperi mencuri dan mengugut untuk mendapatkan rokok.
  2. Syeikh Dr yusuf al-Qaradawi menukilkan kata-kata Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah “Ganja ini adalah benda haram, sama ada orang yang melakukannya itu mabuk atau tidak..”
  3. Menurut Syeikh Dr yusuf al-Qaradawi seseorang Muslim bukanlah miliknya sendiri bahkan dia adalah milik agama dan umat Islam seluruhnya. Bahkan tubuh badan yang dimiliki adalah harta Allah dan bukan hak milik mutlak individu. Hidup, kesihatan, harta dan segala nikmatnya merupakan amanah yang tidak patut disia-siakan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 195 bermaksud “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”
  4. Seterusnya beliau berkomentar lagi bahawa hukum merokok itu yang membahayakan pelakunya adalah haram, khasnya apabila doktor pakar telah menyatakan bahayanya seseorang itu merokok.
  5. Pada 1 Oktober 2009, kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan penetapan harga minimum di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2009 dengan harapan jumlah perokok akan semakin berkurangan terutama dikalangan kanak bawah 12 tahun dan remaja kerana tidak mamapu membelinya.
  6. Berdasarkan statistik Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan jumlah perokok di negara ini akan terus meningkt sehingga 3.8 juta orang pada tahun 2015.
  7. Namun telah wujud lambakan rokok murah di pasaran sekarang yang mana sedikit sebanyak akan menjejaskan usaha kerajaan untuk mengekang atau mengurangkan jumlah perokok.
  8. Bagaimana ingin mengenali rokok murah/haram? Rokok ini tidak dibayar cukai dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Selain itu ianya dijual kurang daripada harga minimum iaitu RM7. Ianya juga tidak memaparkan amaran kesihatan bergambar.
  9. Perbezaan antara rokok murah/haram dan rokok yang dipantau kerajaan.

Rokok berlesen

Rokok haram

Harga minimum RM7

Harga kurang daripada RM7

Tidak boleh melebihi 1.5miligram nikotin sebatang

Mengandungi nikotin sehingga 2 miligram sebatang

Tidak melebihi paras 20 miligram tar sebatang

Tar mencecah sehingga 30 miligram sebatang

  1. Walau seberapa kurang pun jumlah tar dan nikotin yang terkandung di dalam sebatang rokok ianya tetap membahayakan kepada kesihatan diri dan orang lain. Bahkan ianya membazirkan harta terutama bagi sesiapa yang hanya ‘cukup2 makan’ sahaja.

0 comments:


 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews